Mededelingen
 
 


    Video demonstratie
TRIQS software biedt u een professionele HRM applicatie aan. Hier kunt u eenvoudig de gesprekscyclus in vastleggen.
Klik op het onderstaande plaatje om de video demonstratie te bekijken.


Voorbeeld Medewerker 4 @ 02-03-2009 12:07 |


    FOLLOW-P handleiding
FOLLOW-P is een webbased applicatie voor het vastleggen van de binnen veel organisaties gehanteerde gesprekscyclus. De verschillende typen gesprekken (planning / voortgang / beoordeling) kunnen op systematische wijze in het systeem worden vastgelegd. De centrale kapstok waaraan de gesprekken binnen FOLLOW-P worden opgehangen is het competentieprofiel. Dit competentieprofiel bevat de competenties die de betreffende medewerker dient te bezitten om zijn functie op een goede manier te kunnen uitoefenen. Op deze manier zijn de gesprekken altijd gekoppeld aan het profiel en wordt beoordeeld wat relevant is voor de functie.

De verschillende rapportages worden automatisch aangemaakt en kunnen online worden geraadpleegd of worden gedownload in .pdf formaat.


 
Handleiding_FollowP_Leiding_Medew_Beheer_v4.pdf
Voorbeeld Medewerker 4 @ 02-03-2009 12:06 |


    Gesprekscyclus
Planningsgesprek
Het planningsgesprek is in de meeste gevallen het eerste gesprek van het traject. Hierin worden werk- en ontwikkelafspraken gemaakt, met als achtergrond het voor de betreffende medewerker geselecteerde competentieprofiel. Het vastleggen van een datum en tijdstip kan in de centrale agenda.

Voortgangsgesprek (optioneel)
Een voortgangsgesprek is een tussentijdse evaluatie waarbij de eerder vastgelegde afspraken kunnen worden bijgesteld en/of aangepast. Dit gesprek kan (desgewenst) automatisch worden gegenereerd aan de hand van ingevulde data vanuit het planningsgesprek. Verslag kan worden gedaan en vervolgens kan het worden opgeslagen in het systeem.

Beoordelingsgesprek
Een beoordelingsgesprek wordt vastgelegd door de leidinggevende, welke een eenzijdige beoordeling van de medewerker geeft. De leidinggevende vult ook in het systeem in wat de bevindingen zijn, evt. aangevuld met gemaakte afspraken of financiƫle consequenties. Er wordt automatisch een historie van de gesprekken aangemaakt, zodat ook eerder opgeslagen bevindingen (bv. van het voorgaande jaar) kunnen worden geraadpleegd.Medewerker Leidinggevende 2 @ 17-09-2007 12:31 |   

Version. F.2.0.5 Build. 5091

 |  disclaimer |  website      © 2001-2017 TRIQS